O nas home

Miejski Klub Pływacki w Szczecinie został założony w 2000 roku, jako bezpośredni spadkobierca sekcji pływackiej K.S. Stal Stocznia (z końcem 1999 r. zarząd stoczniowego stowarzyszenia zezwolił na utworzenie jednosekcyjnego pływackiego klubu sportowego).

Więcej

Aktualności

NOWY SEMESTR RUSZA OD 12 LUTEGO!!

Rekrutacja na semestr wiosenny.

Chcesz do nas dołączyć wypełnij formularz zgłoszeniowy i od 12 lutego rozpocznij z nami przygodę pływacką.

Ilość miejsc ograniczona.

Sobota Pływacka- Poczuj Puls 2017

Soboty Pływackie 2017 – regulamin
Celem imprezy jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół podstawowych, a jej organizatorem jest Miejski Klub Pływacki i Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie. Pragniemy poprzez rywalizację sportową młodzieży niezrzeszonej w klubach i organizacjach sportowych propagować sport pływacki wraz z jego pozytywnymi aspektami zdrowotnymi, wychowawczymi i społecznymi. Impreza będzie rozgrywana cyklicznie na pływalni Szczecińskiego Domu Sportu (Floating Arena) przy ul. Wąskiej 16 w następujących terminach:

• Szkoła Podstawowa:
Wiek 9, 10, 11 lat (rocz.2006, 2007, 2008) Wiek 12 i 13 lat (rocz. 2004 i 2005)
I runda: 04.03.2017                                                        11.03.2017
II runda: 01.04.2017                                                       08.04.2017

Gimnazjum: 06.04.2017

Zmiana wysokości opłaty startowej- 10 zł!

 

ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych 9, 10, 11, 12, 13 lat. W każdej rundzie zostaną rozegrane następujące konkurencje:
9, 10, 11 lat 25m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców – tylko dzieci 11-letnie
(rocz. 2006, 2007 i 2008) 25m kraulem dziewcząt i chłopców,
25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x25m kraulem
12, 13 lat 50m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców,
(rocz. 2004 i 2005) 50m kraulem dziewcząt i chłopców,
50m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x50m stylem dowolnym
• Sztafeta jest reprezentacją szkoły, w skład której wchodzą 2 dziewczynki i 2 chłopców (bez względu na rocznik). Szkoła ma prawo wystawić jedną drużynę sztafetową.
• Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
• Nie dopuszcza się startu niezgodnie z kategorią wiekową, jak również poza konkursem.
• Byli uczniowie z klas pływackich mają prawo startu po upływie jednego roku od zakończenia treningów. Dotyczy to uczniów, którzy trenowali w klasie 4 i 5.

PROGRAM:
• Zgłoszenia do zawodów godz. 9:30-10:30
• Rozgrzewka godz. 10:15-10:55
• Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia do zawodów należy przesłać mailem na adres: mkp@mkp.szczecin.pl w formie listy imiennej zawodników, nazwą szkoły, rokiem urodzenia i konkurencjami, do których zawodnik zostaje zgłoszony najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody!!!
DOTYCZY TO WSZYSTKICH UCZNIÓW WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ STARTU
W ZAWODACH.
• Weryfikację zgłoszeń należy dokonać w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.30 w holu kawiarni „Floating Arena”. (nie wypisujemy kart startowych)
• Opłata startowa wynosi 10zł i uiszczana jest przez każdego zawodnika lub opiekuna w dniu zawodów. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zawodów tj. opłata sędziów i sekretariatu zawodów, zakupu medali, dyplomów i pucharów.

NAGRODY:
• Zwycięzcy poszczególnych konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc.
• Punktacja indywidualna: W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na podstawie sumy punktów zdobytych w obu rundach zawodów. Punktację prowadzi się w następujący sposób: pierwszy zawodnik 30 pkt., drugi 28 pkt., pozostali kolejno o jeden pkt. mniej. (W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów bierze się pod uwagę wyższe miejsce zajęte przez zawodnika, a jeśli dalej jest remis wtedy liczy się lepszy czas uzyskany w danej konkurencji.)
• Punktacja drużynowa: Szkoła, która zgromadzi największą ilość punktów ze startów indywidualnych i sztafet po wszystkich rundach otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Prezesa Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. Sztafety punktowane są podwójnie.
• Nagrodzeni zostaną również nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni za przygotowanie zawodników do startu.

Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać w Miejskim Klubie Pływackim ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin, tel\fax 91 422 93 82. Strona internetowa klubu www.mkp.szczecin.pl,
e-mail – mkp@mkp.szczecin.pl

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 2017

 

 Zawody przeprowadzimy na basenie olimpijskim podzielonym na 25 metrów.

Style pływackie ( czym płyną dzieci) ustalają trenerzy z dziećmi. Godziny startów kolejnych grup mogą ulec zmianie- wszystko będzie zależało od ilości uczestników.

Wszystkie dzieci ( grupa I 5-9 lat) za udział w zawodach otrzymają  medale.

Reszta dzieci dyplomy i medale za 3 pierwsze miejsca w danym roczniku.

Dla wszystkich przewidziany słodki poczęstunek.

Zawody podzielone są na 3 części

I część – zbiórka w holu o 11.30

dzieci 5-9 lat

25NN grzbiet

25 NN kraul

25 grzbiet

25 kraul

 

2 część- zbiórka w holu o 12.30

dzieci 10-11

25 grzbiet

25 kraul

25 żaba

 

3 część – zbiórka w holu o 13.30

dzieci 12 i starsze

50 grzbiet

50 kraul

50 żaba

Jeśli dziecko nie będzie brało udziału w zawodach, bardzo proszę o wcześniejszą informację. Ułatwi to nam organizację zawodów.

Zapraszamy wszystkich rodziców i bliskich do czynnego kibicowania!!!

Wszystkim życzymy powodzenia!!!