O nas home

Miejski Klub Pływacki w Szczecinie został założony w 2000 roku, jako bezpośredni spadkobierca sekcji pływackiej K.S. Stal Stocznia (z końcem 1999 r. zarząd stoczniowego stowarzyszenia zezwolił na utworzenie jednosekcyjnego pływackiego klubu sportowego).

Więcej

Aktualności

30.10-03.11 przerwa w zajeciach!!!

Przypominamy ,że w dniach od 30 października do 03 listopada zajęć nie ma.

Zaplanowana przerwa z okazji Wszystkich Świętych.

Widzimy się na zajęciach 09 listopada.

Do zobaczenia.

Sobota Pływacka- Poczuj Puls 2017

Soboty Pływackie 2017 – regulamin
Celem imprezy jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół podstawowych, a jej organizatorem jest Miejski Klub Pływacki i Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie. Pragniemy poprzez rywalizację sportową młodzieży niezrzeszonej w klubach i organizacjach sportowych propagować sport pływacki wraz z jego pozytywnymi aspektami zdrowotnymi, wychowawczymi i społecznymi. Impreza będzie rozgrywana cyklicznie na pływalni Szczecińskiego Domu Sportu (Floating Arena) przy ul. Wąskiej 16 w następujących terminach:

• Szkoła Podstawowa:
Wiek 9, 10, 11 lat (rocz.2006, 2007, 2008) Wiek 12 i 13 lat (rocz. 2004 i 2005)
I runda: 04.03.2017                                                        11.03.2017
II runda: 01.04.2017                                                       08.04.2017

Gimnazjum: 06.04.2017

Zmiana wysokości opłaty startowej- 10 zł!

 

ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych 9, 10, 11, 12, 13 lat. W każdej rundzie zostaną rozegrane następujące konkurencje:
9, 10, 11 lat 25m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców – tylko dzieci 11-letnie
(rocz. 2006, 2007 i 2008) 25m kraulem dziewcząt i chłopców,
25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x25m kraulem
12, 13 lat 50m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców,
(rocz. 2004 i 2005) 50m kraulem dziewcząt i chłopców,
50m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x50m stylem dowolnym
• Sztafeta jest reprezentacją szkoły, w skład której wchodzą 2 dziewczynki i 2 chłopców (bez względu na rocznik). Szkoła ma prawo wystawić jedną drużynę sztafetową.
• Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
• Nie dopuszcza się startu niezgodnie z kategorią wiekową, jak również poza konkursem.
• Byli uczniowie z klas pływackich mają prawo startu po upływie jednego roku od zakończenia treningów. Dotyczy to uczniów, którzy trenowali w klasie 4 i 5.

PROGRAM:
• Zgłoszenia do zawodów godz. 9:30-10:30
• Rozgrzewka godz. 10:15-10:55
• Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia do zawodów należy przesłać mailem na adres: mkp@mkp.szczecin.pl w formie listy imiennej zawodników, nazwą szkoły, rokiem urodzenia i konkurencjami, do których zawodnik zostaje zgłoszony najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody!!!
DOTYCZY TO WSZYSTKICH UCZNIÓW WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ STARTU
W ZAWODACH.
• Weryfikację zgłoszeń należy dokonać w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.30 w holu kawiarni „Floating Arena”. (nie wypisujemy kart startowych)
• Opłata startowa wynosi 10zł i uiszczana jest przez każdego zawodnika lub opiekuna w dniu zawodów. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zawodów tj. opłata sędziów i sekretariatu zawodów, zakupu medali, dyplomów i pucharów.

NAGRODY:
• Zwycięzcy poszczególnych konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc.
• Punktacja indywidualna: W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na podstawie sumy punktów zdobytych w obu rundach zawodów. Punktację prowadzi się w następujący sposób: pierwszy zawodnik 30 pkt., drugi 28 pkt., pozostali kolejno o jeden pkt. mniej. (W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów bierze się pod uwagę wyższe miejsce zajęte przez zawodnika, a jeśli dalej jest remis wtedy liczy się lepszy czas uzyskany w danej konkurencji.)
• Punktacja drużynowa: Szkoła, która zgromadzi największą ilość punktów ze startów indywidualnych i sztafet po wszystkich rundach otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Prezesa Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. Sztafety punktowane są podwójnie.
• Nagrodzeni zostaną również nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni za przygotowanie zawodników do startu.

Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać w Miejskim Klubie Pływackim ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin, tel\fax 91 422 93 82. Strona internetowa klubu www.mkp.szczecin.pl,
e-mail – mkp@mkp.szczecin.pl

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 2017

 

 Zawody przeprowadzimy na basenie olimpijskim podzielonym na 25 metrów.

Style pływackie ( czym płyną dzieci) ustalają trenerzy z dziećmi. Godziny startów kolejnych grup mogą ulec zmianie- wszystko będzie zależało od ilości uczestników.

Wszystkie dzieci ( grupa I 5-9 lat) za udział w zawodach otrzymają  medale.

Reszta dzieci dyplomy i medale za 3 pierwsze miejsca w danym roczniku.

Dla wszystkich przewidziany słodki poczęstunek.

Zawody podzielone są na 3 części

I część – zbiórka w holu o 11.30

dzieci 5-9 lat

25NN grzbiet

25 NN kraul

25 grzbiet

25 kraul

 

2 część- zbiórka w holu o 12.30

dzieci 10-11

25 grzbiet

25 kraul

25 żaba

 

3 część – zbiórka w holu o 13.30

dzieci 12 i starsze

50 grzbiet

50 kraul

50 żaba

Jeśli dziecko nie będzie brało udziału w zawodach, bardzo proszę o wcześniejszą informację. Ułatwi to nam organizację zawodów.

Zapraszamy wszystkich rodziców i bliskich do czynnego kibicowania!!!

Wszystkim życzymy powodzenia!!!